ABC w temacie legalności zakładów bukmacherskich w Polsce

Ustawa hazardowa, która weszła w życie w połowie 2017 roku w jasny i przejrzysty sposób reguluje kwestię tego, które zakłady bukmacherskie są legalne w Polsce, jakie zatem ustawowe wymogi muszą spełniać legalni bukmacherzy w Polsce?

Podstawowy pakiet informacji odnośnie tego jakie wymogi muszą spełnić legalni bukmacherzy Polsce.

Przede wszystkim domena najwyższego poziomu powinna być przypisana do polskich stron internetowych. Przykłady to domeny STS.pl czy LVbet.pl. Także urządzenia przetwarzające oraz archiwizujące dane dotyczące gier, a także ich uczestników muszą być zainstalowane oraz przechowywane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Naturalnie legalny bukmacher musi także posiadać działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie Polski. Polscy, legalni bukmacherzy są zobligowani do prowadzania polityki ograniczającej patologiczne uzależnienie od hazardu są zobowiązani m.in. do umożliwiania graczom zdefiniowania limitów dziennych czy miesięcznych w zakresie przegranych czy sumy wniesionych stawek.

Legalni bukmacherzy a podatek

Legalni bukmacherzy w Polsce od każdego wniesionego zakładu muszą odprowadzić podatek. Wynosi on 12% od obrotu. W przypadku wygranych powyżej 2280 PLN gracz jest zobowiązany odprowadzić dodatkowe 10% od wygranej. Odnośnie 12% podatku obrotowego bukmacherzy w zdecydowanej większości wypadków zdecydowali się tenże podatek w całości przerzucić na gracza. Wprowadzony został stosowny współczynnik, który pomniejsza wygraną o podatek. W szczególnych okoliczności przykładowo wnoszenia akumulowanych zakładów legalni bukmacherzy w Polsce w przerzucają podatek na gracza w mniejszym stopniu np. 50% zamiast całości.

Kiedy urządzanie zakładów bukmacherskich przez Internet jest legalne w Polsce?

Organizacja zakładów wzajemnych przez Internet jest legalna po uzyskaniu zezwolenia Ministerstwa Finansów, które wydawane jest na podstawie 32-go artykułu ustęp 2 ustawy o grach hazardowych. Podmiot, czyli legalny bukmacher w Internecie może wykorzystać do ich urządzania tylko i wyłącznie stronę internetową, której domena najwyższego rzędu jest przypisana do polskich stron internetowych. Mówi o tym artykuł 15d ustęp 2. Adres strony internetowej, która będzie wykorzystywana przez legalnego bukmachera będzie wskazany w zezwoleniu otrzymanym od Ministerstwa Finansów. Warto zaznaczyć iż jedno zezwolenie udzielane jest na użycie określonej liczby stron internetowej i/lub prowadzenie określonej liczby punktów naziemnych przyjmowania zakładów wzajemnych w przypadku legalnych bukmacherów, którzy będą prowadzić swoją działalność offline.

Lokalizacja i dostępność urządzeń przechowujących dane na temat uczestników zakładów wzajemnych

W przypadku legalnych bukmacherów internetowych w Polsce urządzenia przetwarzające oraz przechowujące dane i informacje dotyczące zakładów wzajemnych powinny być zainstalowane oraz przechowywane na terytorium państwa będącego członkiem UE lub EFTA. Dodatkowo legalny bukmacher w Polsce jest zobowiązany prowadzić w czasie rzeczywistym na urządzeniu służącym do archiwizacji wszelkich danych usytuowanym w Polsce archiwizację wszelkich danych wymienianych między podmiotem urządzającym legalne zakłady wzajemne, a uczestnikiem zakładu wzajemnego. Dane muszą być przechowywane przez okres 5 lat.

Wysokość opłat za udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych

Odnośnie urządzania zakładów bukmacherskich online, podmiot urządzający takie zakłady jest zobowiązany złożyć w terminie określonym w zezwoleniu, zezwolenie w wysokości 480 000 złotych. Mówi o tym artykuł 65 ustęp 2a.

Opłata za udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych wynosi 2.000% kwoty bazowej oraz dodatkowo:

  1. a) za każdy punkt przyjmowania zakładów – 50% kwoty bazowej
  2. b) za urządzanie zakładów wzajemnych przez Internet – 2000% kwoty bazowej
  3. c) za każdą stronę www wykorzystywaną do urządzania zakładów wzajemnych 5.000% kwoty bazowej.

Warto także nadmienić iż zgodnie z artykułem 15e legalny bukmacher online jest zobowiązany przeprowadzać transakcje wynikające z tych zakładów wyłącznie za pośrednictwem rachunku bankowego prowadzonego w:

1) banku krajowym

2) oddziale banku zagranicznego w rozumieniu artykułu 4 ustęp 1 pkt 20 ustawy o prawie bankowym

3) instytucji kredytowej w rozumieniu artykułu 4 ustęp 1 pkt 17 ustawy o prawie bankowym

Hazard może uzależniać. Fortuna, Lvbet, Forbet, Totolotek i Milenium to legalni bukmacherzy. Gra u nielegalnych grozi konsekwencjami prawnymi