Bonusowy pressing. Ekstraklasowa promocja

Bonusowy pressing. Ekstraklasowa promocja

Zasady promocji:
• W dniach 18-19.05.2019 postaw 2 kupony o wartości min. 10 zł brutto każdy, zawierające co najmniej jedno zdarzenie związane z rozgrywkami piłkarskiej Ekstraklasy
• Oferta: tylko LIVE
• Kupony: SOLO, AKO, MAXIKOMBI
• Kanały: WYŁĄCZNIE aplikacja mobilna Fortuny. Promocja nie obejmuje kuponów zawartych poprzez responsywną stronę mobilną www.gm.efortuna.pl.
• Gracze, którzy spełnią warunki promocji otrzymają 1400 punktów FKP, co odpowiada kwocie 10 zł.
• Nie ma znaczenia czy zakłady będą wygrane czy przegrane.
• Promocja nie obejmuje kuponów zawartych w ramach zakładów specjalnych, Hitu Dnia i Eksperta+
• Bonus zostanie przypisany do iKont graczy w dniu 20.05.2019 do godz. 23:59

Bonusowy pressing. Ekstraklasowa promocja
Bonus: 1200 PLN + 34 PLN freebet + 25 zł bez ryzyka
Bonusowy pressing. Ekstraklasowa promocjaFacebook – 166 tyś polubień
Bonusowy pressing. Ekstraklasowa promocjaTwitter – 11 tyś obserwujących
Bonusowy pressing. Ekstraklasowa promocja Instagram – 9 tyś obserwujących
Czat na żywo:
Formularz kontaktowy:
Infolinia:
FAQ:
Kod promocyjny: PREZENT
Sprawdź
Bonusowy pressing. Ekstraklasowa promocja
Bonus: 125 PLN + 400 PLN bonus
Bonusowy pressing. Ekstraklasowa promocjaFacebook – 54000 polubień
Bonusowy pressing. Ekstraklasowa promocjaTwitter – 4400 obserwujących
Bonusowy pressing. Ekstraklasowa promocja Instagram – 850 obserwujących
Czat na żywo:
Formularz kontaktowy:
Infolinia:
FAQ:
Kod promocyjny: PREZENT125
Sprawdź
Bonusowy pressing. Ekstraklasowa promocja
Bonus: 1200 PLN + 50 PLN extra
Bonusowy pressing. Ekstraklasowa promocjaFacebook – 1800 polubień
Bonusowy pressing. Ekstraklasowa promocjaTwitter – 650 obserwujących
Bonusowy pressing. Ekstraklasowa promocja Instagram – brak
Czat na żywo:
Formularz kontaktowy:
Infolinia:
FAQ:
Kod promocyjny: PREZENT
Sprawdź

Nasz recenzja
Jedna z niewielu ofert, która dotyczy zakładów pojedynczych, czyli w Fortunie SOLO. Należy zwrócić uwagę, że dotyczy wyłączne zakładów wniesionych za pośrednictwem mobilnej aplikacji Fortuny. Promocja nie obejmuje tzw. responsywnej strony mobilnej www.gm.efortuna.pl. Fortuna reklamuje i przypomina za pośrednictwem tej promocji o swoim programie lojalnościowym, gdyż gracze otrzymają bonus w postaci 1 400 punktów Fortuna Klub Plus, co odpowiada kwocie 10 PLN. Tylko zakłady live. Promocja nie obejmuje kuponów zawartych w ramach zakładów specjalnych, Hitu Dnia i Eksperta

REGULAMIN PROMOCJI „Bonusowy pressing”
obowiązujący w dniach 18.05-19.05.2019 r.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa warunki promocji, będącej sprzedażą premiową, dla klientów FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. (zwanej dalej „FORTUNĄ”), prowadzonej pod nazwą „Bonusowy pressing”, zwanej dalej „Promocją”.
1.2 Organizatorem Promocji jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, NIP: 548-11-92- 629, REGON: 070707400, kapitał zakładowy: 2.376.000,00 zł (w całości wpłacony), zwana dalej także „Organizatorem”.
1.3 Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI
2.1. W Promocji biorą udział wyłącznie osoby pełnoletnie, mające pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
2.2. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów Organizatora zawierających
zakłady wzajemne poprzez aplikację mobilną.

3. ZASADY PROMOCJI
3.1. Promocja obowiązuje w dniach 18.05-19.05.2019 r.
3.2. Promocja obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez aplikację mobilną Organizatora.
3.3. Aby wziąć udział w Promocji należy:
3.3.1 w czasie jej obowiązywania zawrzeć poprzez aplikację mobilną Organizatora zakład lub zakłady na 2 kuponach, za minimalną kwotę 10 PLN Brutto każdy;
3.3.2 zakład lub zakłady muszą zawierać w ramach jednego kuponu min. 1 zdarzenie rozgrywane w ramach 37. kolejki Lotto Ekstraklasy, wyłącznie z oferty live;
3.3.3 zakład lub zakłady mogą być zawarte w formie kuponu SOLO, AKO lub MAXIKOMBI;
3.3.4 kwota minimalna, o której mowa w ppkt 3.3.1 dotyczy całego kuponu.
3.4 Gracze, których kupony spełnią powyższe warunki, otrzymają bonus w postaci 1 400 punktów
Fortuna Klub Plus, co odpowiada kwocie 10 PLN.
3.5 Promocja nie obejmuje zakładów specjalnych, anulowanych lub unieważnionych.
3.6 Promocja nie łączy się z ofertą HIT DNIA ani Ekspert +
3.7 Promocja obejmuje kupony wygrane i przegrane.
3.8 Bonus zostanie przypisany do iKont graczy do godz. 23:59 następnego dnia roboczego po
zakończeniu Promocji tj. w dniu 20.05.2019.
3.9 Gracze, których kupony zakwalifikowały się do otrzymania bonusu, zostaną powiadomieni drogą mailową, SMS-ową lub poprzez komunikat pop-up.
3.10 Jednemu graczowi przysługuje w ramach Promocji jednej bonus, bez względu na liczbę
zawartych zakładów spełniających powyższe warunki.
3.11 Graczowi nie przysługuje prawo do scedowania prawa do bonusu na osobę trzecią.
3.12 Graczowi nie przysługuje prawo do wymiany bonusu na środki pieniężne lub inną nagrodę.

4 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
4.1. Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej.
4.2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu
w terminie do 14 dni od ich otrzymania.
4.3. Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail, w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
5.2. Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją, mają charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie www.efortuna.pl.

Hazard może uzależniać. Fortuna, STS, Forbet, Totolotek i Milenium to legalni bukmacherzy. Gra u nielegalnych grozi konsekwencjami prawnymi