Kiedy reklama legalnych bukmacherów w Polsce jest dozwolona?

bukmacher reklama
Spis treści
[Rozwiń]

Dopuszczalność reklamy legalnych bukmacherów 2023

Obowiązująca ustawa o grach hazardowych wprowadza generalny zakaz reklamy zakładów bukmacherskich. W konsekwencji, wszelkie odstępstwa od tej zasady należy wykładać w sposób zawężający.

Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 1 ustawy o grach hazardowych „zabrania się reklamy zakładów wzajemnych. Reklama zakładów wzajemnych, na których urządzanie zostało udzielone zezwolenie, jest dozwolona na zasadach określonych w art. 29b”.

Wskazany powyżej zakaz nie ma zatem charakteru bezwzględnego, gdyż postanowienia artykułu 29 ust. 5 i art. 29b ustawy o grach hazardowych liberalizują dotychczasowe przepisy. Należy pamiętać, że przepisy osłabiające rygor generalnego zakazu zakładów bukmacherskich dotyczą tylko organizacji zakładów bukmacherskich wyłącznie w odniesieniu do podmiotów, którym udzielono zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych.

Należy zauważyć, że dopuszczalna reklama legalnych bukmacherów wynikająca z artykuł 29b ustawy o grach hazardowych jest ograniczona przez szereg warunków, których spełnienie jest konieczne do prowadzenia zgodnej z prawem reklamy.

reklama-bukmacherzy

Definicja reklamy oraz zasady i warunki dopuszczalności prowadzania reklamy zakładów wzajemnych 

Ustawa o grach hazardowych wprowadza szereg szczegółowych warunków, które spełnienie jest konieczne do uznania reklamy za prawnie dozwoloną.

Reklama zakładów wzajemnych jest dozwolona, pod warunkiem że: 

 1. nie jest skierowana do małoletnich, nie przedstawia osób małoletnich i nie odbywa się przy udziale małoletnich;
 2. nie łączy urządzania gier lub uczestniczenia w grach ze sprawnością fizyczną, intelektualną bądź szansą na uzyskanie łatwej wygranej,
 • nie zawiera stwierdzeń, że udział w grach hazardowych ma relaksujący, uspokajający skutek lub jest sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych lub problemów finansowych,
 1. nie zachęca do uiszczania wyższych stawek jako czynnika zwiększającego szansę na wygraną,
 2. nie wywołuje skojarzeń z atrakacyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą, sukcesem zawodowym, życiowym lub finansowym.

 Reklama legalnych zakładów bukmacherskich nie może być prowadzona:

 1. w telewizji, radiu, kinie i teatrze między godziną 6:00 a 22:00, z wyłączeniem reklamy prowadzonej w trakcie transmisji z imprez sportowych, których podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych jest sponsorem lub sponsorem drużyny lub zawodników biorących czynny udział w danej imprezie sportowej,
 • w prasie młodzieżowej i dziecięcej,
 • na okładkach dzienników i czasopism,
 1. w miejscach publicznych, z wyłączeniem imprez masowych i imprez sportowych, których podmiot prowadzący działalność w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych jest sponsorem lub jest sponsorem drużyny lub zawodników biorących czynny udział w danej imprezie sportowej, lub jest sponsorem związku sportowego, który ma związek z organizowaną imprezą. Wyłączenie, o którym mowa powyżej, obejmuje tylko reklamy gier organizowanych przez sponsora lub reklamę sponsora.

Kolejnym wymogiem stawianym przez reklamą legalnego bukmachera w Polsce wynikającym z ustawy o grach hazardowych jest warunek umieszczenie w reklamie komunikatu o: 

 1. konsekwencjach udziału w nielegalnych grach hazardowych,
 2. ryzyku związanym z hazardem,
 • posiadaniu zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych. 

Generalny zakaz reklamy nie obowiązuje zatem przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich przesłanek określonych powyżej. 

Należy także pamiętać, że reklama legalnych zakładów bukmacherskich poza tym, że nie może być sprzeczna z przepisami prawa, nie może być także sprzeczna z dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka, ponieważ jako taka, może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy (vide art. 16 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).