ABC Legalności

Ochrona danych osobowych – legalni bukmacherzy

dane osobowe u bukmachera
Spis treści
[Rozwiń]

Co bukmacherzy wiedzą na nasz temat? Ochrona prywatności i danych osobowych graczy jest jednym z głównych obowiązków bukmacherów. W jaki sposób się z niego wywiązują? Czy możemy czuć się bezpieczni? 

Co zmieniło RODO w branży bukmacherskiej? 

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) miało na celu ochronę podstawowych praw i wolności człowieka, a w szczególności jego prawa do ochrony danych osobowych. Polska jest jednym z pierwszych państw, które zaproponowały przepisy odnoszące się do ochrony danych osobowych. Do nowych regulacji musiały się dostosować wszystkie podmioty, które zbierają i przetwarzają dane osobowe. Wprowadzenie RODO wiązało się również z zamiarem zwrócenia uwagi społeczeństwu, że dane osobowe są ważne i powinny być dobrze zabezpieczone. Co RODO oznaczała dla zakładów bukmacherskich? Najlepsi bukmacherzy tak jak i pozostałe przedsiębiorstwa były zobowiązane do tego, by wdrożyć nowe regulacje dotyczące ochrony danych swoich klientów. 

Jakie kategorie danych osobowych gromadzą bukmacherzy

Jeśli chodzi o ochronę danych osobowych, kluczowe jest rozróżnienie danych zwykłych i szczególnych (nazywanych również danymi wrażliwymi). Od tego zależy bowiem dopuszczalność przetwarzania danych oraz metody ich przechowywania, jakie firma musi zastosować w celu ochrony. Zakłady bukmacherskie przetwarzają:

  • Dane identyfikacyjne - zbiór danych umożliwiających identyfikację, czyli imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nick, nr tel., numer PESEL, jeśli został przydzielony, seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, obywatelstwo,
  • Informacje kontaktowe - dane, dzięki którym bukmacher może pozostać w stałym kontakcie z klientem, czyli nr telefonu lub adres e-mail. Poprzez e-mail bukmacher może informować klienta o organizowanych promocjach lub zmianach w funkcjonowaniu serwisu. Oczywiście po uzyskaniu stosownej zgody,
  • Dane finansowe - numer konta bankowego, zamaskowany numer karty płatniczej, szczegóły płatności (kwota, tożsamość płatnika i inne dane dotyczące transakcji). Podanie tych danych gwarantuje realizowanie zleceń płatniczych klientów,
  • Dane dostępowe - najczęściej login i hasło, umożliwiają one dostęp do konta gracza, a w tym do jego danych finansowych i identyfikacyjnych,
  • Dane o obstawionych zakładach i grze - bukmacher zbiera dane o działaniach klienta w obrębie jego witryny, korzystaniu z jego produktów i usług. Obejmuje to historię gry klienta, wygrane i preferowane gry, kwoty zakładów. Te dane umożliwiają lepsze spersonalizowanie materiałów reklamowe, które będą odpowiadały zainteresowaniom klienta,
  • Inne dane - gracze obstawiający zakłady online podczas logowania do bukmachera, automatycznie wysyłają swój adres IP. Jeśli klient wyraził zgodę w przeglądarce na pliki cookies, to wyśle również informacje o innych odwiedzanych przez niego stronach internetowych. Pliki te służą m.in. do dostosowania zawartości stron www do preferencji użytkownika, optymalizacji procesu korzystania z nich oraz tworzenia statystyk, które pozwalają na zrozumienie, w jaki sposób klient korzysta z serwisu bukmachera. 

Legalni bukmacherzy 

Przed wprowadzeniem nowelizacji Ustawy Hazardowej obok działających legalnie podmiotów bukmacherskich działała liczna szara strefa. Gracze, nieświadomi zagrożeń, jakie mogą wynikać z korzystania z usług nielegalnych bukmacherów, rejestrowali u nich swoje konta. Należy jednak podkreślić, że każdy z bukmacherów, który działa w oparciu o stosowne zezwolenie Ministra Finansów, musi wdrożyć odpowiednie procedury, zapewniające maksymalny poziom ochrony graczy w zakresie wykorzystywania i przetwarzania ich danych osobowych. Bukmacherzy, tak jak i inne przedsiębiorstwa, mają obowiązek chronić dane osobowe klientów, zgodnie z art. 15d ust. 5 i 6 ustawy hazardowej. Dokładny sposób przechowywania oraz archiwizacji danych określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie sposobu oraz zakresu archiwizacji danych, związanych z urządzanymi grami hazardowymi przez Internet. 

Podmioty, organizujące zakłady wzajemne w internecie, które nie dostały licencji Ministra Finansów, nie przestrzegają wyżej wymienionych przepisów, a co za tym idzie, nie zapewniają swoim klientom należytej ochrony zarówno ich danych osobowych, jak i pieniędzy. Gracze, którzy decydowali się na grę u nielegalnych bukmacherów, liczyli na większe korzyści wynikające z gry bez podatku, jednocześnie nie zdając sobie sprawy z tego, że nieodpowiednie przechowywanie danych jest obarczone dużym ryzykiem. 

Dlaczego bukmacher wymaga do rejestracji konta danych identyfikacyjnych?  

Podczas rejestracji konta bukmacherskiego gracz zobligowany jest do podania wielu wrażliwych danych osobowych. To powoduje, że częściowa ilość rejestracji nie zostaje zrealizowanych. Ludzie są bardziej świadomi tego, jak ważne są ich dane osobowe i ostrożniej podają je w internecie. Legalni bukmacherzy wymagają podczas rejestracji konta podania wielu danych osobowych i płatniczych. Gracze zobowiązani są również do przesłania skanu lub wyraźnego zdjęcia dowodu potwierdzającego ich tożsamość, np. dowodu osobistego. Część graczy uważa, że procedura ta jest całkowicie zbędna i poprzestają na założeniu konta tymczasowego, które jest dezaktywowane po upłynięciu określonego terminu. Zakłady bukmacherskie mają jednak uzasadnione powody, dla których muszą przeprowadzić weryfikację tożsamości gracza. Przede wszystkim sprawdzają, czy osoba zakładająca konto w ich serwisie jest pełnoletnia. Ponadto, wykluczają osoby podszywające się pod kogoś, kim nie są, próbując wyłudzić np. dodatkowe promocje dla nowych użytkowników, np. bonus promocyjny na start od Totolotek. Jak widzimy, przedłożeniu dokumentu tożsamości jest niezbędne do tego, aby obstawiać zakłady bukmacherskie online. Postanowiliśmy dopytać się o tę kwestię najdłużej działającego na rynku polskim bukmachera, czyli Totolotka. “Spółka TOTOLOTEK S.A. w Warszawie jest podmiotem, działalność którego reguluje m.in. ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych i zgodnie z jej art. 15 d ust.3, jako podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet, jest obowiązany prowadzić, w czasie rzeczywistym, w urządzeniu archiwizującym usytuowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, archiwizację wszelkich danych związanych z urządzaną grą hazardową, w tym wymienianych między tym podmiotem a uczestnikiem gier hazardowych, pozwalających na ustalenie przebiegu i wyniku gier hazardowych oraz przeprowadzanych transakcji wynikających z tych gier oraz danych niezbędnych do identyfikacji uczestnika gier hazardowych.” Dawid Rokicki reprezentujący bukmachera Totolotek 

Jak długo bukmacher wykorzystuje dane osobowe graczy?

Często pojawiającym się pytaniem w internecie jest, jak długo bukmacher przechowuje dane osobowe graczy, nawet kiedy ci zaprzestali obstawiania zakładów bukmacherskich. Kwestia ta jest najbardziej interesująca dla typerów, którzy wycofali się z obstawiania zakładów, bądź grają je u innego bukmachera. Okazuje się, że czas, kiedy bukmacher przetwarza i archiwizuje dane osobowe graczy jest ściśle określony w ustawie hazardowej. Na podstawie art. 15d ust. 4 ustawy hazardowej bukmacherzy, którzy prowadzą swoją działalność online są zobowiązani do zapewnienia dostępu organom Krajowej Administracji Skarbowej do danych dotyczących tożsamości gracza, przebiegu i wyniku gier hazardowych oraz przeprowadzonych przez niego transakcji finansowych z ostatnich 5 lat. Okres 5 lat liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ich archiwizacji. Po upływie 5 lat bukmacher usuwa wymienione dane przez sieć Internet.

Kto ma dostęp do danych osobowych klientów zakładów bukmacherskich? 

Każdy bukmacher ma w swoim serwisie podstronę, na której zamieszczona jest polityka prywatności. Jednym z pierwszych punktów jest stwierdzenie, że administratorem Twoich danych osobowych jest zakład bukmacherski. Jest to stwierdzenie dość ogólne, dlatego wszelkie wątpliwości dotyczące tego stwierdzenia rozwiał Dawid Rokicki z Totolotek - “Do przetwarzania Danych osobowych mogą mieć dostęp wyłącznie osoby posiadające upoważnienie wydane przez Spółkę lub osobę upoważnioną przez Spółkę do nadawania dalszych upoważnień. Użytkownik otrzymuje upoważnienie ogólne obejmujące zakres Danych osobowych oraz czynności w nim wymienionych. O nadanie upoważnienia wnioskuje do Koordynatora ochrony danych osobowych w Spółce Kierownik działu HR lub  Kierownik Regionalny.

Spółka, Koordynator ochrony danych osobowych lub inna wyraźnie upoważniona do tego osoba, nadając wyznaczonej osobie upoważnienia do przetwarzania Danych osobowych, zobowiązana jest poinformować tę osobę o obowiązku zapoznania się z przepisami o ochronie Danych osobowych, Procedurami oraz umożliwić dostęp do tych przepisów i Procedur w odpowiednim zakresie. Poziom i zakres uprawnień jest regularnie oceniany i weryfikowany odnośnie każdego uprawnionego. Bezpośredni przełożony uprawnionego  zobowiązany jest dostarczyć Koordynatorowi ochrony danych informacji o sytuacji uprawnionego, które skutkować mogą koniecznością zmiany zakresu upoważnienia. Szczegółowe zasady regulują wewnętrzne procedury, obowiązujące w Spółce.” 

Dlaczego powinno się obstawiać zakłady tylko u legalnych bukmacherów? 

Jak udowodniliśmy to w artykule, konieczność podania prawidłowych danych podczas rejestracji konta w zakładach bukmacherskich nie jest wymysłem bukmachera. Obowiązująca Ustawa Hazardowa reguluje, jakie dane i jak długo bukmacher musi przechowywać. Bukmacherzy, którzy prowadzą swoją działalność w sposób uczciwy i legalny, są zobowiązani do przestrzegania wszystkich postanowień tejże ustawy. W przeciwnym razie odebranoby im zezwolenie nadane przez Ministra Finansów na urządzanie zakładów wzajemnych. Dane osobowe są więc przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności, którą każdy bukmacher musi opublikować na swojej stronie internetowej. Ponadto, bukmacherzy stosują zaawansowane technologicznie środki bezpieczeństwa, takie jak certyfikat SSL, czy firewall. Podsumowując, obstawiając zakłady legalnych bukmacherów, możemy być pewni, że nasze dane są przetwarzane zgodnie z polskim prawem.

FAQ

Poza standardowymi danymi osobowymi i teleadresowymi gracz musi podać numer swojego konta bankowego oraz przesłać wyraźne zdjęcie lub skan dowodu tożsamości.

Wszystkie zakłady bukmacherskie, które działają legalnie, czyli na podstawie otrzymanej licencji od Ministra Finansów, muszą stosować się do obowiązującej w Polsce ustawy hazardowej. Ustawa ta wymaga od legalnych operatorów bukmacherskich np. by opracowali procedurę weryfikacji ukończenia 18. roku życia przez rejestrujących się graczy.

Wszyscy legalni bukmacherzy stosują odpowiednie środki techniczne, aby w bezpieczny sposób szyfrować dane osobowe graczy.

Legalne zakłady bukmacherskie będą je archiwizować przez następne 5 lat, ponieważ są zobowiązane do zapewnienia dostępu organom Krajowej Administracji Skarbowej do danych dotyczących gracza przez okres 5 lat liczony od końca roku kalendarzowego. Po upłynięciu 5 lat bukmacherzy usuwają dane.

Poradniki

Lista legalnych bukmacherów w Polsce [MARZEC 2023]
Lista legalnych bukmacherów w Polsce [MARZEC 2023]
W Polsce legalnych bukmacherów mamy dokładnie tylu, ilu możemy znaleźć na oficjalnej liście Ministerstwa Finansów. Jeśli na tej liście nie ma któregoś…
Nowy bukmacher w Polsce 2023

Nowy bukmacher w Polsce 2023

Polski rynek bukmacherski stale się rozwija i dołączają do niego kolejni operatorzy. Gracze zastanawiają się jaki jest nowy bukmacher online na polskim…
Obstawianie meczów. Jak i gdzie zacząć obstawiać mecze online w zakładach bukmacherskich?

Obstawianie meczów. Jak i gdzie zacząć obstawiać mecze online w zakładach bukmacherskich?

Zabierając się za grę u bukmachera każdy z nas-typerów widzi już oczami wyobraźni te gigantyczne sumy, które lada dzień pojawią się w…
zobacz wszystkie