STS z agresywnym przekazem reklamowym w tygodniku „Piłka Nożna”

Bukmacher STS jako pierwszy z kwotą bonusa powitalnego na okładce

Na okładce popularnego tygodnika Piłka Nożna ukazała się reklama STS-u, która informowała czytelników o podwyższonym ostatnio 1200 złotowym bonusie powitalnym. Swoją drogą ciekawe, że bukmacher STS zdecydował się podnieść swoją ofertę powitalną do 1200 PLN, po starcie BetClica, który zaproponował 1000 złotych, dodatkowo STS obniżył też akceptowalny do obrotu kurs do 1.85. W Fortunie, BetClicku, czy wcześniej w STSie był to poziom 1.90-1.91. Kolejny przykład, że konkurencja służy klientom, czyli nam graczom. W serwisie interplay padło ciekawy pytanie czy wedle ustawy hazardowej firma bukmacherska i wydawca tygodnika dopuścili się złamania polskiego prawa hazardowego?

„Piłka Nożna” zezwoliła na agresywny przekaz reklamowy bukmachera

Przyglądamy się 27-memu numer tygodnika „PN” z dnia 2-go lipca 2019 roku. Na  pierwszej stronie widnieje reklama bonusa powitalnego największego polskiego bukmachera STS. Do tej pory we wszystkich gazetach sportowych bukmacherzy widnieli na pierwszych stronach tylko jako sponsorzy konkretnego wydania. 

Dyskusyjna okładka „Piłki Nożnej”, bukmacher STS z 1200 PLN bonusa na start

Prawnicy z wątpliwościami co do legalności przekazu

O tym, że mamy do czynienia z reklamą może świadczyć fakt, że obok kreacji widoczny jest wymagany ustawowo dopisek o  następującej treści: STS posiada zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych. Udział w nielegalnych grach hazardowych podlega karze. Hazard związany jest z ryzykiem. 

Tym samym, materiał umieszczony na okładce tygodnika stanowi reklamę zakładów wzajemnych.

O komentarz w tej sprawie poproszono adwokat Małgorzatę Kociszewską z kancelarii prawnej Bisiorek Cieśliński i Wspólnicy, która specjalizuje się w zagadnieniach hazardowych.

Zgodnie z art. 29b ust. 2 pkt 3) Ustawy o grach hazardowych, reklama zakładów wzajemnych nie może być prowadzona na okładkach dzienników i czasopism. Tygodnik Piłka Nożna jest czasopismem w rozumieniu ustawy Prawo prasowe. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie, czasopismem jest druk periodyczny ukazujący się nie częściej niż raz w tygodniu, a nie rzadziej niż raz w roku.

Jeżeli tygodnik jest zarejestrowanym czasopismem, to umieszczenie materiału STS o takiej treści na okładce narusza zakaz określony w art. 29b ust. 2 pkt 3) UGH. Za naruszenie zakazu przewidziana jest odpowiedzialność karno-skarbowa wynikająca z art. 110a KKS:

§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, zleca lub prowadzi reklamę lub promocję zakładów wzajemnych, umieszcza reklamę zakładów lub informuje o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie zakładów, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 2. Tej samej karze podlega kto czerpie korzyści z reklamy lub promocji zakładów wzajemnych zlecanych lub prowadzonych wbrew przepisom ustawy, z umieszczania reklamy wbrew przepisom ustawy albo informowania o sponsorowaniu przez podmiot prowadzący działalność w zakresie takich gier lub zakładów.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 lub 2, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Odpowiedzialności karno-skarbowej podlegać będzie zatem nie tylko STS, ale także redaktor naczelny tygodnika Piłka Nożna.

O komentarz w sprawie poproszony został STS. Niżej publikujemy jego treść:

STS stoi na stanowisku, że wszystko jest w zgodnie z prawem

Prowadzone działania są zgodne z przepisami prawa. Nie udostępniamy interpretacji przepisów prawa, na podstawie których prowadzimy działalność. 

Tygodnik Piłka Nożna nie odpowiedział na pytanie zadane przez dziennikrzy serwisu Interplay.

Od kilku tygodni można zaobserwować trend iż lider polskiego rynku bukmacherskiego, czyli STS umieszcza bardziej agresywny przekaz reklamowy, z którym można się często spotkać w innych krajach niż Polska. Mamy tu na myśli nawiązanie do bonusa powitalnego, po prostu podanie kwoty bonusa, z oczywistych powodów taka sytuacja podnosi skuteczność reklamy, jednak pojawia się pytanie, czy nie jest to niedozwolona promocja. Przypominamy iż w Polsce dozwolona jest reklama legalnych zakładów bukmacherskich, natomiast zakazana jest promocja. Przy ogólnych zapisach i braku jasnej wykładni między reklamą, a promocją przebiega naprawdę cieńka, czasem trudno zauważalna granica. Warto pamiętać, że nie ma tutaj zastosowania podręcznikowa definicja reklamy i promocji z podręcznika Kotlera.

Hazard może uzależniać. Fortuna, STS, Forbet, Totolotek i Milenium to legalni bukmacherzy. Gra u nielegalnych grozi konsekwencjami prawnymi