Kwestia promocji legalnych bukmacherów w Polsce

Na początek warto wyjść od definicja zakładów wzajemnych powszechnie zwanych bukmacherskimi. 

Definicja zakładów wzajemnych

W celu uniknięcia wątpliwości, ustawodawca wprowadził definicję zakładów wzajemnych. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o grach hazardowych zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu:

  • wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek – totalizatory,
  • zaistnienia różnych zdarzeń, w tym zdarzeń wirtualnych, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej – bukmacherstwo.

legalni-bukmacherzy-promocje

Sposób w jaki zdefiniowana jest w ustawie promocja i promowanie.

Ustawodawca zdefiniował promocję w następujący sposób.

Przez promocję zakładów wzajemnych, stosownie do treści art. 29 ust. 7 ustawy o grach hazardowych należy rozumieć publiczną prezentację tych gier lub zakładów, rozdawanie rekwizytów z nimi związanych, wręczanie żetonów lub dowodów uczestnictwa w tych grach albo ich sprzedaż w miejscach publicznych, a także inne formy publicznego zachęcania do uczestnictwa w nich lub przekonywania o ich zaletach bądź zachęcania do wstępu do kasyn gry lub punktów przyjmowania zakładów wzajemnych.

Definicja w dużej mierze dotyczy świata realnego, a nie wirtualnego. Należy zwrócić uwagę na „zachęcanie” oraz „przekonywanie o zaletach”.

Jednocześnie ustawodawca w treści art. 29 ust. 8 i 9 ustawy o grach hazardowych rozszerza zakres pojęcia promocji uznając za promocję gier cylindrycznych, gier w kart, gier w kości, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach również promocję podmiotów, których wizerunek reklamowy wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsamy z oznaczeniem tych gier, zakładów lub punktu przyjmowania zakładów wzajemnych albo z firmą, nazwą lub oznaczeniem podmiotu prowadzącego działalność w takim zakresie lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do takich oznaczeń.

W jakich przypadkach ustawodawca zezwala na promowanie usług legalnych w Polsce bukmacherów? 

Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o grach hazardowych zakazy nie obejmują promocji prowadzonej w ośrodku gier lub punkcie przyjmowania zakładów wzajemnych (ii) w formie oznaczenia nazwą podmiotu lub logo firmy lub nazwą prowadzonej działalności gospodarczej, na zewnątrz budynku, miejsca, w którym znajduje się ośrodek gier lub punkt przyjmowania zakładów wzajemnych, (iii) a także, w przypadku gier hazardowych urządzanych przez sieć Internet, reklamy ani promocji prowadzonej na określonej w zezwoleniu stronie internetowej wykorzystywanej do urządzania tych gier.

W kontekście świata online promowanie dozwolone jest na stronie internetowej.

Na koniec wypada żywić nadzieję, iż regulator niebawem nieco bardziej przybliży w jakich przypadkach dozwolone jest rzetelne informowanie o zasadach działania legalnych firm bukmacherskich w Polsce, rozpowszechnianie wiedzy, które i dlaczego zakłady bukmacherskie są legalne w Polsce, jak rozpoznać, że być może spostrzegliśmy pierwsze oznaki iż gra u bukmachera zamienia się w uzależnienie.

 

Hazard może uzależniać. Fortuna, STS, Forbet, Totolotek i Milenium to legalni bukmacherzy. Gra u nielegalnych grozi konsekwencjami prawnymi