Bukmacher Legalny

Legalni Bukmacherzy w Polsce 2021

Hubert przegrywa z Djoko :)

W Paryżu ruszył French Open. Niestety Djoko uświadomił naszemu Hubertowi Hurkaczowi jak wiele jeszcze nauki przed nim. Na dziś przepaść między Novakiem, a 44-tym w rankingu Hubertem była gigantyczna. Serb jak chyba nikt inny potrafi wyeliminować atuty przeciwnika i nie dać mu grać swojej gry. Lider rankgingu świetnie returnował, w odpowiednich momentach grał skróty. Hubert miał gorszy dzień serwisowy i mecz skończył się poniżej 2 godzin. Dobra lekcja tenisa dla popularnego Hjubiego.

Zrecenzujemy dzisiaj ofertę „Typerski Szlem” w Fortunie.

Fortuna fanom tenisa proponuje uczestnictwo w rywalizacji o atrakcyjne nagrody pieniężne. Typerski Szlem ma szansę zgarnąć aż 30 najlepszych graczy

[rsnippet id=”18″ name=”fortuna-belka”]

Ranking najlepszych typerów French Open

Czas trwania promocji: 26.05.2019 r. do 31.05.2019 r. włącznie

Miejsce: strona internetowa efortuna.pl oraz aplikacja mobilna Fortuny

Oferta: wyłącznie prematch

Stawka: minimum 2 zł brutto

Kurs minimalny kuponu: 1.6

Warunek: zawarcie min. 10 kuponów zawierających min. 1 zdarzenie związane z turniejem tenisowym French Open w czasie trwania promocji

Kupony: SOLO i AKO

Nagrodzeni: 30 graczy z największą liczbą punktów

Zasady:

 • Dla wygranych kuponów: suma stawek zawartych w okresie Promocji zakładów x suma kursów zawartych w okresie Promocji zakładów x suma wydarzeń zawartych w okresie Promocji zakładów.
 • Dla przegranych kuponów: suma stawek zawartych w okresie Promocji zakładów x suma wydarzeń zawartych w okresie Promocji zakładów.

Nagrody:

 • miejsca od 1 do 10 otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 500 PLN
 • miejsca od 11 do 20 otrzymają nagrodę pieniężną wysokości 300 PLN
 • miejsca od 21 do 30 otrzymają nagrodę pieniężną wysokości 200 PLN

Zamieszczamy także szczegółowy regulamin

Regulamin sprzedaży premiowej „Typerski Szlem”

obowiązujący od dnia 26.05.2019 r. do 31.05.2019 r.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki promocji dla klientów FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. zwanego dalej „FORTUNA”, prowadzonej pod nazwą „Typerski Szlem” zwaną dalej „Promocją”.
  1. Organizatorem Promocji „Skok po zwycięstwo” jest FORTUNA online zakłady bukmacherskie Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002455, zwana dalej także „Organizatorem”.
  1. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 • UCZESTNICTWO W PROMOCJI
 • W   Promocji   biorą   udział   wyłącznie    osoby    pełnoletnie,    mające    pełną    zdolność  do czynności prawnych, z zastrzeżeniem punktów poniżej.
  • Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych klientów, którzy wyrazili zgodę marketingową oraz zawierających zakłady wzajemne na stronie www.efortuna.pl lub poprzez aplikację mobilną.
 • ZASADY PROMOCJI
 • Promocja trwa od dnia 26.05.2019 r. do 31.05.2019 r. włącznie.
  • Promocja obejmuje wyłącznie zakłady zawierane poprzez stronę www.efortuna.pl lub

poprzez aplikację mobilną, z oferty prematch.

 • W Promocji biorą udział osoby, które w dniach od 26.05.2019 r. do 31.05.2019 r. włącznie postawiły poprzez stronę www.efortuna.pl, w tym poprzez aplikację mobilną Fortuny, min. 10 kuponów zawierających minimum 1 zdarzenie związane z turniejem tenisowym French Open (rozgrywanym w Paryżu w dniach od 20 maja do 9 czerwca 2019 r.), każdy za min. 2 PLN Brutto i z minimalnym kursem 1.6. Brane pod uwagę będą wyłącznie zakłady AKO i SOLO.
  • Do promocji nie zaliczają się zakłady typu Maxikombi, anulowane, unieważnione.
  • Kwota i kurs, o których mowa w pkt. 3.3, dotyczy całego kuponu.
  • Spośród wszystkich graczy, którzy zawarli zakłady spełniające warunki wskazane w punkcie

3.3 zostanie wybranych 30 graczy, których zakłady uzyskają najwyższą liczbę punktów.

 • Liczba punktów zostanie ustalona zgodnie z następującym wzorem:
  • Dla wygranych kuponów: suma stawek zawartych w okresie Promocji zakładów x suma kursów zawartych w okresie Promocji zakładów x suma wydarzeń zawartych w okresie Promocji zakładów.
  • Dla przegranych kuponów: suma stawek zawartych w okresie Promocji zakładów x suma wydarzeń zawartych w okresie Promocji zakładów.
  • 30-stu graczy, których kupony uzyskają najwyższy wynik na podstawie powyższego wzoru, otrzyma nagrodę pieniężną (patrz punkt 3.8). Jeden Gracz może uzyskać wyłącznie jedną nagrodę.
 • 30-stu graczy zostanie nagrodzonych według poniższego schematu w zależności od liczby uzyskanych punktów:
  • miejsca od 1 do 10 otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 500 PLN;
  • miejsca od 11 do 20 otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 300 PLN;
  • miejsca od 21 do 30 otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 200 PLN.
  • Graczowi nie przysługuje prawo do scedowania prawa do nagrody na osobę trzecią.
  • Graczowi nie przysługuje prawo do wymiany nagrody na inną nagrodę.
  • Gracz ma prawo odmówić przyjęcia nagrody. Odmowę przyjęcia nagrody zgłasza się drogą elektroniczna na adres: promocja.fortuna@efortuna.pl, nie później jednak niż do 5 dni od otrzymania informacji o uzyskaniu nagrody.
  • Nagrody pieniężne zostaną przypisane do kont graczy w dniu 03.06.2019 r.
  • Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie www Organizatora, w postaci

indywidualnych numerów umowy przypisanych do iKonta gracza.

 • Gracze, których kupony zostały wybrane do najlepszej 30-stki, zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową lub sms-ową.
 • POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 • Reklamacje zgłaszać należy drogą e-mail na adres: reklamacje@efortuna.pl, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji podając dokładny opis i powód reklamacji oraz dane osoby zgłaszającej.
  • Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu

w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

 • Gracz Promocji zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora drogą e-mail.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o grach hazardowych oraz regulaminy obowiązujące u Organizatora.
  • Wszelkie materiały reklamowe lub promocyjne rozpowszechniane w związku z Promocją, mają charakter wyłącznie informacyjny.
arrow